Homepage
Vraagouder
Gastouder
Procedure
Uurtarief
Opleidingen en eisen
Beleidsplan/Protocol
Klacht - OC
De gastoudercentrale
Fotoalbums
Contactformulier
Nieuws
Links en downloads

Procedure

Wij selecteren eerst op uw inschrijfformulier. Aan de hand daarvan zullen wij telefonisch contact met u opnemen. Wij nemen dan het inschrijffomulier dan met u door.Wanneer onze bevindingen positief zijn zal er een persoonlijk gesprek bij u thuis plaatsvinden. Onze bemiddelingsmedewerker zal met u een aantal punten doornemen en een risicoinventarisatie in uw woning uitvoeren.

Als er uit de risicoinventarisatie verbeterpunten naar voren komen, dan zullen wij een actieplan opstellen en u binnen een bepaalde termijn de gelegenheid geven om deze punten aan te passen. Dat kan voorbeeld zijn het plaatsen van een traphekje.

De woning dient "kidsproof" te zijn alvorens u een kind mag opvangen.

Eisen aan de Gastouder

 • U beschikt over een diploma mbo-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of een daaraan gelijkgesteld diploma, of het certificaat goed gastouderschap.
 • U beschikt over een door de minister aangewezen EHBO-certificaat gericht op kinderen.
 • Een recente vog en uw partner of u moet nog actief zijn en onder continuescreening staan.
 • U spreekt goed Nederlands.
 • U bent achttien jaar of ouder en woont niet op hetzelfde adres als de ouders van de kinderen die u opvangt.
 • Uw eigen kinderen staan niet onder toezicht.
 • U bent telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.
 • U kent de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van Gastouderbureau Diana en handelt hiernaar.
 • U kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en het protocol kindermishandeling en u handelt ernaar.
 • U ontvangt betalingen van de ouders enkel via de gastoudercentrale die samenwerkt met gastouderbureau Diana.
 • U heeft een goede gezondheid.

 

Dit verwachten wij van een gastouder:

 • Ervaring in het omgaan met kinderen.
 • Als gastouder kent u de inhoud van ons pedagogisch beleid.
 • Stimuleren van de ontwikkeling van het kind.
 • Goede contactuele vaardigheden.
 • Goede communicatieve vaardigheden.
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal.
 • Goede samenwerking met alle betrokken partijen.
 • Verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Vertrouwelijk omgaan met alle informatie die u krijgt/heeft.
 • Alle inwonenden op het opvangadres van de gastouder boven de 18 jaar dienen een VOG over te leggen.

 

Eisen aan de locatie

In de wet is bepaald dat de gastouder nog maar op één locatie kinderen mag opvangen. Dit kan uw eigen adres zijn, of het adres van de vraagouder. De GGD controleert dit tijdens haar bezoek op de opvanglocatie.

De locatie moet voldoen aan de volgende eisen:

 • U vangt maximaal zes kinderen tegelijk op minus uw eigen kinderen;
 • Er is een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar;
 • Er is voldoende speelruimte buiten en binnen;
 • Er is een risico-inventartisatie veiligheid en gezondheid uitgevoerd;
 • Bij opvang van vier of meer kinderen is een achterwacht beschikbaar;
 • De locatie waar u kinderen opvangt is altijd en volledig rookvrij;
 • De locatie waar u kinderen opvangt is voorzien van voldoende en goed functionerende rookmelders.

 

 

Als de opvang eenmaal loopt, kan er een leuke band tussen gastouder ouders en gastkind ontstaan, wat heel veel waard is!

 

 

 

 

Gastouderbureau Diana
e-mail: info@gastouderbureaudiana.nl