Homepage
Vraagouder
Tarieven
Gastouder
Beleidsplan/Protocol
Klacht - OC
De gastoudercentrale
Fotoalbums
Contactformulier
Nieuws
Links en downloads

Welkom op de site van Gastouderbureau Diana

Gastouderbureau Diana is een landelijk geregistreerd gastouderbureau dat de kwaliteit en zorg voor uw kind voorop stelt. Ons landelijk registratie nummer is 522339207.

Wij vinden het belangrijk dat uw kind in een goede, veilige en hygiënische omgeving  wordt opgevangen. Ons gastouderbureau voldoet aan alle kwaliteitseisen die door de GGD worden gesteld.

 

Waarom kiezen voor gastouderopvang? 

  • Sinds september 2010 zijn alle regels met betrekking tot gastouderopvang verbeterd en aangescherpt. Dit betekent betere controles op de gastouder-opvang en meer veiligheid voor het kind.
  • Er is meer individuele aandacht voor het kind, waardoor er meer tijd is om uw kind de aandacht en zorg te bieden die het nodig heeft.
  • Doordat wij alleen met goed opgeleide gastouders werken, bij voorkeur met ervaring, zal uw kind nog beter worden gestimuleerd in zijn ontwikkeling.
  • De opvang hoeft per definitie niet te stoppen als uw kind naar school gaat. Opvang kan plaatsvinden tot uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Dit heeft als voordeel dat zowel u als uw kind de komende twaalf jaar een leuke en hechte band met de gastouder gaat opbouwen.
  • De omstandigheden waarin het kind wordt opgevangen hebben veel overeenkomsten met het dagelijkse ritme en manier van leven zoals thuis. Het kind zal snel gewend zijn aan de nieuwe situatie.
  • Gastouders zijn makkelijker in staat om met de kinderen even te gaan wandelen, of iets leuks te bezoeken dan andere vormen van opvang.
  • Een prettige financiële bijkomstigheid is dat u alleen de uren betaald die vast legt. 
  • Bij het tijdig afmelden van afwezigheid geen opvangkosten.
  • speciale vakantie regelingen
  • bij extra/dagen uren afnemen geen verhoogd tarief

Kortom genoeg redenen om voor gastouderopvang te kiezen.

 

Opvang in het huis van de vraagouder

De vraagouder meld zich bij het gastouderbureau, er volgt een intake dit kan in persoon en/of telefonisch dan zal het gastouderbureau een kennismakingsronde regelen met geïntresseerde gastouders welke door het bureau worden geselecteerd. Indien partijen met elkaar een voorlopige overeenstemming bereiken, zal er een koppelingsgesprek plaatsvinden en een risico-inventarisatie worden uitgevoerd. Hoe snel een aanvraag kan worden ingediend is afhankelijk van een aantal factoren. O.a. hoe snel de ouders de aanpassingen verrichten in de woning en de gastouders alle benodigde papieren rond hebben en op welk termijn er met elkaar een eind inspectie kan volgen zodat het bureau zijn/haar werkzaamheden voorzetten en de aanvraag kan gaan indienen. Houdt u er rekening mee dat gemeente en ggd tien weken mag uittrekken voor het behandelen van een aanvraag voor het verkrijgen van een landelijk registratie nummer. Het daadwerkelijk afgeven en de snelheid van een landelijk registratie nummer is niet beheer van het gastouderbureau maar deze verantwoordelijkheid ligt bij de gemeente en gdd.


Legeskosten

Indien u als ouder een gastouder aan huis wilt, houdt u er dan ook rekening mee dat er in sommige gemeenten legeskosten worden geheven voor de aanvraag van een landelijk registratie nummer. Dit tarief verschilt per gemeente en per jaar. De gemeente Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk doen hier aan mee. In Rotterdam en andere om liggende gemeenten is het kosteloos. De ouder dient deze kosten voor zijn/haar rekening te nemen, omdat het landelijk registratie nummer aan het adres gebonden is. Deze kosten dienen vooraf gaande van de aanvraag bij het gastouderbureau te worden voldaan.

 

Heeft mijn gastouder een landelijk registratie nummer?

Indien u wilt weten of uw gastouder landelijk geregistreerd is verzoeken wij u om in het landelijk register te zoeken.

www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Aanmelden

Voor meer informatie of inschrijving kunt u zich aanmelden via het contactformulier,    

per e-mail, telefonisch of via kiss4kids.

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Diana
e-mail: info@gastouderbureaudiana.nl