Homepage
Vraagouder
Gastouder
Beleidsplan/Protocol
Klacht - OC
De gastoudercentrale
Fotoalbums
Contactformulier
Nieuws
Links en downloads

 

Interne Klachtenregeling Gastouderbureau Diana 2018 (1).pdf
 

Klachtenregeling

Op het moment dat u gebruik maakt van gastouderopvang dan is het van belang dat de opvang naar volle tevredenheid verloopt. Desondanks kan het gebeuren dat u als ouder ergens ontevreden over bent en een klacht wilt indienen. Daarbij kunt u kiezen tussen onze interne en externe procedure. Het bespreekbaar maken in een vroeg stadium is dan essentieel, maar soms ook heel lastig. Bij vraagouders kan de angst bestaan dat het bespreekbaar maken van hun verwachtingen/wensen indirect  (nadeling) effect zal hebben op de opvang van een kindje bij een gastouder. Deze wederzijdse afhankelijkheid kan er dan voor zorgen dat vraagouders te lang wachten met het kenbaar maken van hun klacht.

Communicatie neemt een belangrijke plaats in binnen gastouderbureau Diana. Om deze reden nemen wij uw klacht/opmerking dan ook heel serieus. Enerzijds om onze dienstverlening te verbeteren en anderzijds de kwaliteit te waarborgen. U kunt uw klacht op de volgende manieren indienen.

Klachtenregeling intern

De procedure met betrekking tot de  interne klachtenregeling kunt u terug vinden in uw portaal maar staat ook beschreven in de onderstaande link:

 

Interne Klachtenregeling Gastouderbureau Diana 2018 (4).pdf
 

Interne klachtenregeling gastouderbureau Diana2018 aangepast!-1.pdf
interne klachtenregeling Download

 

 

Klachtenregeling extern

Gastouderbureau Diana is daarnaast aangesloten bij de landelijke geschillencommissie. Op het moment dat de interne klachtenprocedure niet tot het gewenste oplossing heeft geleid of u wilt zich direct tot de klachtencommissie wenden dan kunt u uw geschil bij de landelijke klachtencommissie onder de aandacht brengen. Het klachtenloket kinderopvang zal de klacht trachten op te lossen door het geven van informatie, advies, bemiddeling of mediation.

Tevens kunt u zich rechtstreeks uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang waar Gastouderbureau Diana bij aangesloten is. Telefoonnummer :070-310 53 10.

Drie manieren om uw klacht in te dienen bij www.degeschillencommissie.nl:

1. Ga naar de geschillencommissie kinderopvang die uw klacht kan behandelen en dien daar uw klacht in.

2. Zoek via Adressen ondernemers de naam van uw ondernemer en dien via die pagina uw  

    klacht in.

3. Zoek op Onderwerp als u niet weet bij welke commissie u moet zijn of als u uw

   ondernemer  niet kunt vinden.

 

 

 

- Een klacht dient schriftelijk te worden ingediend, voorzien van naam,

  adres en handtekening  van de klager.

- Een duidelijke beschrijving en reden van de klacht.

-De klacht mag niet langer dan 2 maanden geleden zijn.

 

Voor de verdere produre kunt u op de onderstaande link klikken;

geschillencommissie

 

 Gastouderbureau Diana is de afgelopen jaren klachten vrij gebleven.

Vanaf 2013 ontvangt zij jaarlijk hiervan een vrijbrief indien u intresse heeft klikt u dan op de onderstaande linkjes

  

skk klachtvrij brief 2013-2014 (2).pdf
Download

Klachtenvrijbrief Klachtenkamer oc pdf2014-2015 (1).pdf
Download

certificaat klacht vrij 2016.pdf
Download

klachtenvrij  2017 certificaten.jpg
Download

 

 

 

 

 

 

 

 

Gastouderbureau Diana
e-mail: info@gastouderbureaudiana.nl